Klanten en contacten

Gegevens van klanten en andere contacten kunnen eenvoudig en snel bewerkt worden binnen StoringsManager. Zodoende houdt u op een zo efficiënt mogelijke manier uw gegevens up-to-date. Bovendien zijn deze gegevens middels de handige zoekfunctie binnen mum van tijd gevonden.

Wanneer u een project koppelt aan een contact wordt deze omgezet naar een klant. Onder een klant kunt u een onbeperkt aantal projecten koppelen. Tevens is het mogelijk om per klant een opvolgingsrooster te koppelen. Indien er geen opvolgingsrooster wordt gekoppeld, dan is de algemene opvolgingsrooster automatisch actief.

Per klant kunt u ook een nood contact opgeven. Deze persoon zal op de hoogte worden gebracht als de doorlooptijd van een storingsmelding overschreden wordt.

U kunt direct van een klant naar het desbetreffende project gaan en daar de onderliggende installatie, meldingen en instellingen beheren.